• Nihdy njezabudź čeji abo čeja sy!

  • Kaž atlasy tak tež morjo rěčku njeznaje, ale wono by było hinaše morjo, hdy by njepřiwzało tež wodu rěčki Satkule.

  • Bjez nadźije sy žiwy jenož, zo by na smjerć čakał.

  • Nihdy njezabudź ćeji abo ćeja sy!

  • Kaž atlasy tak tež morjo rěčku njeznaje, ale wono by było hinaše morjo, hdy by njepřiwzało tež wodu rěčki Satkule

  • Njejsy žiwy, zo na kóncu trawa přez to njerosće.