Horni Hajnk

Wot lěta 1983 bydleše Jurij Brězan tu ze swojej žonu a wot lěta 1994 sem bě tu sam.

Prěni dźěl domu bu 1965 jako swójbny prózdninski dom natwarjeny.

Nětko so dom priwatnje a za mjeńše zarjadowanja wužiwa.